Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy


Komunikat

1. Od 4 maja (wtorek) do szkoły wracają wszyscy uczniowie klas I-III. Uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się zdalnie.

2. W dniach 4-14 maja będą dwa odwozy po 5 i 7 lekcjach z wyjątkiem poniedziałku (10 maja) w którym będzie 1 odwóz po 5 lekcjach. Jednocześnie przypominam, że w szkole trwa remont budynku ( wymiana dachu, docieplenie ścian i wymiana centralnego ogrzewania) - dzieci wchodzą do szkoły głównym wejściem i kierują się na swoje piętro.

3. Zgodnie z komunikatem MEiN od 17 maja do 28 maja klasy IV - VIII mają naukę w systemie hybrydowym. W SP Bażyny do szkoły powrócą od 17 maja: klasa VII i klasa VIII. Klasy IV, V, VI dalej uczą się zdalnie.

4. Od 31 maja do szkoły powrócą klasy IV, V, VI i od tego dnia cała szkoła pracuje stacjonarnie.

Na bieżąco będzie przekazywana informacja o szczegółach organizacyjnych kolejnych etapów wracania uczniów do szkoły.

Alina Mańkut- dyrektor szkołyNauka zdalna dla klas IV-VIII została przedłużona.


Przypominam zasady, które powinny obowiązywać w czasie pracy online:
1.Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub w telefonie komórkowym. To co dzieje się w tle może nas rozpraszać i przeszkadzać w zajęciach.
2.Ekrany to teraz nasza klasa online, podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj nie odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
3.Linki i hasła do lekcji online są indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji -nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
4.Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji.
5.Uczestniczymy w lekcji samodzielnie(bez opiekunów), rodzic może pomagać w kwestiach technicznych.
6.Obecność na zajęciach online jest obowiązkowa. Nieobecności może usprawiedliwić rodzic, w ten sam sposób jak nieobecności na lekcjach w szkole.

7.Na lekcje on-line logujemy się punktualnie, zgodnie z terminem i sposobem wskazanym przez prowadzącego.

8.Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
9.Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia.
10.Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowane przez wpisanie uwagi do dziennika. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny zachowania.
11.Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach.

Alina Mańkut - dyrektor szkoły

 

Informacja!

Konsultacje stacjonarne dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych odbywać się będą w następujących terminach:

Język angielski- czwartek 13.45-14.15
Język polski- piątek 12.45-13.15
Matematyka- piątek 13.15-13.45
Konsultacje dla chętnych ósmoklasistów odbywać się będą w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. Dojazdu do szkoły i powrotu z konsultacji nie zapewnia szkoła i są one w gestii rodziców.

Agnieszka Lawrenc- wychowawca klasy VIII

 

Do Ósmoklasistów!

W zakładce INFORMACJE DLA KLASY VIII znajduje się harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.